Bestel de boeken van Arno van Doorn

Verbeter jezelf, begin bij de wereld

In minder dan 100 bladzijden met elk minder dan 100 woorden vat Arno van Doorn de kern van zijn nieuwe filosofie samen.

Vakblad C: Het communicatiemagazine van Nederland: “Dit bevat de kern van zijn echte werk, bedoeld om mensen warm te maken voor zijn ideeën over een platformsamenleving. Een maatschappij waarin burgers internet als instrument gebruiken om onze feodale wereldbeschouwing langzaamaan te veranderen in die van een blockchainsamenleving.”

Betekenisvolle Samenleving

Internet verandert agrarische en industriële samenlevingen in een platformsamenleving. De grote vraag is hoe burgers hiermee omgaan. Traditionele filosofieën uit het pre-internettijdperk sluiten niet goed aan op de vragen en uitdagingen van het informatietijdperk. Een nieuw filosofisch paradigma is nodig om een betekenisvolle samenleving te organiseren.

Die filosofie gaat uit van informatie. Met ‘follow the information’ als methode ontwikkelt Arno van Doorn een nieuw antwoord op de vragen ‘wat is kennis’ en ‘hoe ontstaat kennis’ en een nieuw perspectief om waarnemingen en gebeurtenissen te beoordelen. Hierdoor ontstaat een Filosofie van Betekenis waarin alle burgers hun eigen betekenissen construeren. Zo ontstaat het idee van een betekenisvolle samenleving als een samenleving van burgers.

De Filosofie van Betekenis biedt fundamenteel nieuwe, optimistische inzichten voor het denken over macht, religie, cultuur, organisaties, economie, wetenschap en onderwijs in een gemedialiseerde samenleving.

Totaal: € -
Scroll naar top