WLCmedia

Platform met content voor onderwijs

Voor studenten en docenten, onderwijsmateriaal op maat.

Over WLC Media

WLCmedia is een initiatief van Arno van Doorn. In 2019 publiceerde hij twee boeken. Deze boeken verwoorden de motivatie om onderwijs voor alle mensen toegankelijk te willen maken.

Verbeter jezelf, begin bij de wereld

In minder dan 100 bladzijden met elk minder dan 100 woorden vat Arno van Doorn de kern van zijn nieuwe filosofie samen.

Vakblad C: Het communicatiemagazine van Nederland: “Dit bevat de kern van zijn echte werk, bedoeld om mensen warm te maken voor zijn ideeën over een platformsamenleving. Een maatschappij waarin burgers internet als instrument gebruiken om onze feodale wereldbeschouwing langzaamaan te veranderen in die van een blockchainsamenleving.”

Betekenisvolle Samenleving

Internet verandert agrarische en industriële samenlevingen in een platformsamenleving. De grote vraag is hoe burgers hiermee omgaan. Traditionele filosofieën uit het pre-internettijdperk sluiten niet goed aan op de vragen en uitdagingen van het informatietijdperk. Een nieuw filosofisch paradigma is nodig om een betekenisvolle samenleving te organiseren.

Die filosofie gaat uit van informatie. Met ‘follow the information’ als methode ontwikkelt Arno van Doorn een nieuw antwoord op de vragen ‘wat is kennis’ en ‘hoe ontstaat kennis’ en een nieuw perspectief om waarnemingen en gebeurtenissen te beoordelen. Hierdoor ontstaat een Filosofie van Betekenis waarin alle burgers hun eigen betekenissen construeren. Zo ontstaat het idee van een betekenisvolle samenleving als een samenleving van burgers.

De Filosofie van Betekenis biedt fundamenteel nieuwe, optimistische inzichten voor het denken over macht, religie, cultuur, organisaties, economie, wetenschap en onderwijs in een gemedialiseerde samenleving.

Arno van Doorn

Arno van Doorn werkte als journalist, tekstschrijver en docent. Hij studeerde communicatiewetenschap in Nijmegen en filosofie van management en organisatie in Amsterdam, geeft trainingen en lezingen, doceerde marketing, strategisch management, organisatiekunde, merkenmanagement, onderzoek, overheidscommunicatie en medialandschap in het hoger onderwijs, begeleidde en beoordeelde inmiddels enkele honderden afstudeeropdrachten. Hij is initiatiefnemer van WLCmedia, een platformuitgeverij met als doel onderwijsmateriaal toegankelijk te maken voor alle mensen.

Visie - Filosofie

WLCmedia bouwt een geïntegreerd media- en contentplatform dat onderwijs mogelijk maakt voor iedereen met een aansluiting op internet. WLCmedia bouwt een platform voor een nieuwe generatie onderwijs met gepersonaliseerde opleidingen en leerstrategieën. Het groeit uit tot een gebruiksvriendelijk onderwijs ecosysteem dat mensen in staat stelt overal en altijd te leren: onderwijs wordt beschikbaar als water uit een kraan.

Missie - wat gaan we doen

WLCmedia wil uitgroeien tot het toonaangevend platform voor docenten en studenten als een betrouwbare bron van kennis, training en advies voor het ontwikkelen van persoonlijke competenties. Het draagt bij aan het verbeteren van de wereld als gedeelde leefomgeving.

Hoe werkt WLCmedia?

  • WLCmedia is een platformuitgeverij: het organiseert een eigen bibliotheek met eigen contentproducten die ‘vrij’ gebruikt kunnen worden voor het produceren van nieuw onderwijsmateriaal dat aansluit op voortdurende veranderende behoeften, wensen en eisen van docenten en studenten.
  • WLCmedia is permanent ‘under construction’. Er wordt voortdurend nieuw materiaal geproduceerd, waardoor de contentbase uitbreidt. Naarmate er meer inhoud beschikbaar is, wordt het steeds makkelijker wordt om beter maatwerk te kunnen leveren. Op deze wijze groeit WLCmedia uit tot een onderwijsecosysteem dat in staat is real-time onderwijsmateriaal aan te passen aan de eisen van welke doelgroep dan ook, zonder dat grote oplages vereist zijn. WLCmedia maakt het mogelijk dat één docent voor één student één boek op maat maakt.
  • WLCmedia bezit het volledig auteursrecht op alle content, inclusief het recht om content te veranderen en aan te passen, te hergebruiken voor andere doeleinden. Wie content produceert voor WLCmedia draagt alle auteursrechten over. WLCmedia geeft boeken uit van auteurs die een compleet boek hebben geschreven en van samenstellers die uit de contentbase van WLCmedia een boek samenstellen. De vergoeding die auteurs en samenstellers krijgen is afhankelijk van de inbreng en is onafhankelijk van het gebruik dat van hun specifieke product wordt gemaakt. Hierdoor kan iemand die een boek maakt voor ‘oplage 1’ toch een zelfde vergoeding kan krijgen als iemand die een tekst aanlevert die in verschillende en veel verkochte boeken wordt gebruikt.

Het plan

In 2020 wordt begonnen met het opbouwen van de inhoud van het onderwijsmateriaal. Eind 2020 wordt gestart met een publiekscampagne. 

  • Studenten helpen met onderwijsmateriaal voor het leren van standaardboeken.
  • Docenten ondersteunen met het maken van onderwijsmodules.
  • Ontwikkelen van opleidingen voor midden- en kleinbedrijf.
  • Maken van opleidingen voor individuele ontwikkeling, in het bijzonder voor persoonlijke ontwikkeling, sociale veiligheid, economische onafhankelijkheid en ecologische duurzaamheid.
  • Doe mee met het ontwikkelen van aanvullend ondersteunend materiaal dat de inhoud van onderwijs verrijkt, zoals video’s, tutorials, oefeningen, casuïstiek, tentamenvragen, praktijkvoorbeelden, tips, templates, powerpoints etc.

Hoe kan ik meedoen?

U kunt meedoen met WLCmedia door het leveren van content of door het verstrekken van een lening waardoor WLCmedia sneller kan investeren in betere voorzieningen. U kunt hiervoor het contactformulier invullen, dan wordt er met u contact opgenomen. In beide situaties wordt er prijs gesteld op persoonlijke kennismaking.

Contact

WLCmedia is telefonisch bereikbaar onder nummer 0630135560.
Voorkeur heeft contact via de mail.
Wilt u daarvoor het contactformulier gebruiken?

Scroll naar top